Domov…

Dle předpokladu při cestě přemýšlím… kde se nalézá domov? Je v místě, ve věcech, v těch dvou batozích nebo v lidech? (Starý) neopouštím, jen vyrážím do je...